GreveLandsby.DK

Forum for Greve Landsbys beboere
Dato og tid er ons dec 06, 2023 12:39 pm

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 7 indlæg ] 
Forfatter besked
Indlæg: fre jun 07, 2013 10:19 am 

Tilmeldt: ons jan 30, 2013 3:49 pm
Indlæg: 6
Bliver Bylauget brugt som høringspart?
/Trine
23. Greve Landevej 77 - Ansøgning om opsætning af gittermast
Sagsnr.: 2011-5908 Dok.nr: 2013-43636
TMU16/30.01.12
Baggrund
Administrationen har den 29. maj 2013 modtaget henvendelse om opsætning af en 42 m gittermast i stedet
for en 42 m rørmast på Greve Landevej 77.
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 12. januar 2012 besluttet at meddele tilladelse til opsætning af
masten på Greve Landevej 77 under indtryk af, at placeringen er mindre dominerende end på den
alternative placering ved Greve Centervej 90, og da der opnås en acceptabel mobildækning.
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på samme møde, at mastetypen skulle være en rørmast, under indtryk
af at der ikke er vægtige grunde til at fravige bestemmelserne i Tillæg nr. 6 til kommuneplan 2009-2021,
Retningslinjer for master og antenner.
Ansøgningen har været sat i bero af ansøger, da de oplyser, at der ikke findes rørmaster med en højde på
42 m. Alle fire operatører ønsker at gøre brug af masten, derfor en højde på 42 m.
Beslutningsgrundlag
Greve Landevej 77 er en landbrugsejendom, der ligger i byzone. Ejendommen ligger i kommuneplanens
rammeområde 5R12, og kan anvendes til offentlige formål, museum, fælles friarealer og grønne områder
med mulighed for placering af fritidsaktiviteter. Bebyggelse inden for området må kun finde sted som
mindre klubhuse til fritidsaktiviteter. 350 m mod syd ligger området umiddelbart omkring museet, der skal
benyttes til fortsat landbrugsmæssig drift, således at Grevegårdens bygningsanlæg bevares i de oprindelige
landskabelige omgivelser.
Ansøger oplyser at placeringen ikke er optimal, idet den vestlige del af Greve Landsby ikke får så god en
indendørsdækning. Placeringen anses dog som acceptabel.
I forbindelse med København-Ringstedbanen nedtages de nuværende højspændingsmaster. I fem af
masterne er opsat antenner til mobiltelefoni, hvoraf to sæt nedtages i juni i år (Vejleåvej og Greve
Centervej v/ motorvejen).
I og med at der forsvinder noget af den eksisterende dækning, ønsker operatørerne at etablere dækning
andetsteds i kommunen.
Efter bestemmelserne i Tillæg nr. 6 til kommuneplan 2009-2021, Retningslinjer for master og antenner,
foretrækkes der slanke rørmaster og der tillades ikke gittermaster i byområder. Valg af gittermaster kan
tillades i bl.a. erhvervsområder.
Det tilstødende erhvervsområde Ventrupgård Nord er omfattet af lokalplan nr. 14.24, hvor der er mulighed
for at opsætte en indtil 40 m høj gittermast langs Ventrupvej.
En 42 m mast vil, uanset hvilken type der vælges, virke dominerende og skæmmende. Ikke kun for Greve
Landsby og Tværhøjgårdbebyggelsen, men også for de omkringliggende landskaber på grund af mastens
højde.
Beslutter udvalget at give tilladelse til opsætning af en gittermast i stedet for en rørmast, skal ansøgningen
sendes i partshøring med henblik på en helhedsvurdering efter bygningsreglementets bestemmelser.
Konsekvenser
Hvis der ikke opsættes en mast nær Greve Landsby vil der fortsat være manglende mobildækning.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at der meddeles tilladelse til opsætning af
en gittermast på Greve Landevej 77. Tilladelsen til at fravige Tillæg nr. 6 til kommuneplan 2009-2021,
Retningslinjer for master og antenner gives under indtryk af, at ejendommen støder op til et
erhvervsområde.
Ansøgningen sendes i partshøring med henblik på en helhedsvurdering efter bygningsreglementets
bestemmelser. Eventuelle væsentlige indsigelser vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.
Bilag
Foto af 42 m mast
Foto af 42 m mast
Foto af 42 m mast
GIS-kort
Opstalt af gittermast
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 04.06.2013 punkt 23:
Administrationens indstilling blev godkendt.
Ikke til stede:
Gert Poul Christensen (O)


Top
 Profil  
Svar med citat  
Indlæg: søn jun 09, 2013 2:35 pm 

Tilmeldt: søn mar 11, 2012 2:03 am
Indlæg: 136
Greve Landsbylaug er ikke blevet hørt i denne sag.

Dette er faktisk det første vi hører om det. Jeg formoder at det er fordi masten principielt bliver sat lige udenfor landsbyens område (landsbyen + 200m).

Masten bliver voldsom høj, men skal i det mindste stå i hjørnet af Lemans grund (sydvestlige hjørne).
Det eneste positive er at det i det mindste er alle fire teleselskaber der skal bruge den.
Så må man formode at det undlader at benytte den tilladelse de har til at sætte en mast i hjørnet af børnehaven Vestergårdsvej, midt i landsbyen.

Vedhæftet fil:
GISkortMast.jpg
GISkortMast.jpg [ 63.78 KiB | Vist 17324 gange ]


Vedhæftet fil:
42mGitterMastEksempel.jpg
42mGitterMastEksempel.jpg [ 133.23 KiB | Vist 17324 gange ]


Vedhæftet fil:
42mMastNedefra.jpg
42mMastNedefra.jpg [ 206.93 KiB | Vist 17324 gange ]


Vedhæftet fil:
Mastefod.jpg
Mastefod.jpg [ 316.19 KiB | Vist 17324 gange ]


Top
 Profil  
Svar med citat  
Indlæg: lør aug 17, 2013 10:14 pm 

Tilmeldt: søn mar 11, 2012 2:03 am
Indlæg: 136
Greve kommune har fået en ansøgning fra Telia om at opsætte en 42 m høj mast i udkanten af landsbyen.

Greve Landsby er nu officielt spurgt om vores mening, se nedenstående brev.
download/file.php?mode=view&id=79

Landsbylauget skal aflevere vores hørringssvar inden 2. september.

Giv din mening tilkende her i forumet, eller skriv en mail til oldermandSNABELAgrevelandsby.dk


Vedhæftede filer:
IMG_0194.jpg
IMG_0194.jpg [ 355.75 KiB | Vist 16212 gange ]
IMG_0195.jpg
IMG_0195.jpg [ 361.15 KiB | Vist 16212 gange ]
IMG_0196.jpg
IMG_0196.jpg [ 337.5 KiB | Vist 16212 gange ]
IMG_0197.jpg
IMG_0197.jpg [ 294.68 KiB | Vist 16212 gange ]
IMG_0198.jpg
IMG_0198.jpg [ 273.76 KiB | Vist 16213 gange ]
Top
 Profil  
Svar med citat  
Indlæg: lør aug 17, 2013 10:29 pm 

Tilmeldt: søn mar 11, 2012 2:03 am
Indlæg: 136
Nu er vi blevet spurgt. Se nyt emne.


Top
 Profil  
Svar med citat  
Indlæg: tirs aug 27, 2013 11:07 pm 

Tilmeldt: søn mar 11, 2012 2:03 am
Indlæg: 136
Høringssvar
Greve Landsby har følgende kommentarer til opsætning af 42 m gittermast med dispensation for placering og mastetype:

Generelt
I dag er det for de fleste borgere ikke muligt at benytte mobiltelefon indendørs, så vi glæder os til at få reetableret en tilfredsstillende mobilservice.

Materialet
Det er ikke muligt ud fra det fremsendte materiale at vurdere størrelsen af masten, endsige det samlede omfang og indvirkning på omgivelserne (som vi skal jvf. Bygningsreglementet 2010 Kap. 2.1).
Der foreligger ikke nogen beregninger af synligheden i hverken erhvervsområdet eller den ældste del af Greve Landsby, som masten støder umiddelbart op til.
Der foreligger ikke en vurdering af de tekniske eller mobildækningsmæssige konsekvensen af at opstille den lidt lavere rørmast.

Tidspres
Da teleselskaberne har ansøgt meget sent, samt valgt at slukke for mobilantennerne på højspændingsmasterne ved motorvejen ved afkørsel 28 & 29, så har vi i landsbyen nu exceptionel dårlig mobildækning, og føler os derfor presset til at afgive vores hørringssvar på det mangelfulde grundlag da en udsættelse vil ramme alle borgere i landsbyen.

Placering
Det er vores opfattelse, ud fra det fremsendte materiale, at gittermasten faktisk er placeret udenfor erhvervsområdet, da den tilsyneladende er indtegnet vest for afskærmningsvolden om erhvervsområdet - vi formoder at dette må bero på en tegnefejl, og at masten naturligvis er placeret øst for afskærmningsvolden, når nu der rent faktisk er en eksisterende afskærmningsvold på stedet.

Forslag
Greve Landsbylaug foreslår at gittermasten flyttes 300 meter mod øst-sydøst, ind i erhvervsområdet, hvor en gittermast rettelig hører til. Der er forøvrigt nogle eksisterende mindre træer som kan skjule teknikskabet i det vestlige hjørne af grunden Ventrupvej 1, eller ved siden af indkørslen til Ventrupvej 18. (Vi har ikke haft kontakt til ejerne; henholdsvis Lidl og Greve Kommune)
Dette vil ifølge vor opfattelse stadig give en bedre mobildækningen i Greve Landsby end nogensinde før, og samtidig øge dækningen af motorvejen og det tæt bebyggede boligområde øst for motorvej til glæde for teleudbyderne og dermed masteejer.

Greve Landsbylaug foreslår desuden at, hvis der gives dispensation til at opstille en gittermast i stedet for rørmast, så bør det samtidig kræves at gittermasten omgives af 5 stk. 3 m. høje stedsegrønne træer som naturligt vil vokse til 25-30 meter højde, og som ikke må beskæres lavere end 28 meter. (f.eks. Nobilis, Kæmpegran, Serbisk Gran, Weymouthsfyr eller en kombination).
Dette vil efterlade plads til antenner fra alle 3 teleudbyder, inkl. diverse radiokæde udstyr mm.


Top
 Profil  
Svar med citat  
Indlæg: lør aug 31, 2013 7:03 pm 

Tilmeldt: søn mar 11, 2012 2:03 am
Indlæg: 136
Hermed Greve Landsbys hørringssvar:

viewtopic.php?f=11&t=141


Top
 Profil  
Svar med citat  
Indlæg: tors jan 09, 2014 5:43 pm 

Tilmeldt: søn mar 11, 2012 2:03 am
Indlæg: 136
Vedhæftet fil:
Greve Landevej 77.pdf [36.18 KiB]
Downloadet 920 gange


Vedhæftet fil:
Dækningskort.pdf [463.61 KiB]
Downloadet 948 gange


Vedhæftet fil:
Bemærkninger fra ansøger.pdf [38.02 KiB]
Downloadet 926 gange


Top
 Profil  
Svar med citat  
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 7 indlæg ] 

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer

Søg efter:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Danish translation & support by Olympus DK Team